Projekt do nadruku

Do druku przyjmujemy:  pliki gotowe  lub wymagające opracowania

Plik gotowy powinien otwierać się w programach Corel Draw(cdr),  Adobe Ilustrator(ai), Adobe Photoshop(psd), AcrobatReader(pdf).

grafika wektorowa – pdf, eps lub ai,
grafika bitmapowa kolorowa – PSD, PNG, TIF – RGB (300dpi)
grafika czarno-biała zapisz  TIF Grayscale ( 300dpi lub  600dpi.)
JPG- najmniejsza możliwa kompresja.
Czcionki  zamienione na krzywe.

Opracowanie wzoru- jeśli nie jest gotowy do druku zostanie wycenione we wstępnej wycenie i podane do akceptacji.